YDELSER

Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering samt ombygning er vores speciale og bygherrerådgivning sikre, at bygherres interesser varetages gennem hele projektet. Vi yder bistand samt totalløsninger indenfor energi, indeklima og installationer i og omkring bygninger.

Ventilation og Køling
Varme
Vand og Afløb
Energi og indeklima
 • Vand og Afløb

 • Venlitation og Køling

 • Varme

 • Energi og Indeklima

 • CTS Bygningsautomatik

UNDERSØGELSER OG ANALYSER

 • Forundersøgelser

 • Indeklimamåling

 • Tilstandsvurderinger

 • Fugttekniske / termiske bygningsanalyser

 • DGNB Konsulent

PROJEKTERING

 

 • Idéoplæg

 • Byggeprogram

 • Energioptimering

 • Projektforslag

 • Hovedprojekt

 • Myndighedsprojekt

 • Udbud

 • Ydelsesbeskrivelser

UDFØRSEL

 • Byggeledelse

 • Projektopfølgning

 • Fagtilsyn

 • Drift og vedligeholdelsesplan