Martin Funch

Med 20 års erfaring indenfor rådgivning og projektering startede firmaet MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører ApS 1. Marts 2017. 

Vores fokus er projektering og opfølgning af bæredygtige og intelligente byggetekniske løsninger i respekt for den eksisterende bygningsmasse og funktion.

Mail: mf@martinfunch.dk

Direkte tlf.: 22 14 50 02

Maria Louise Grubert

Maria varetager ledelses- og administrationsopgaver i firmaet.

Herudover er hun ansvarlig for bogholderiet samt tovholder ved udarbejdelse af konkurrencemateriale. 

Maria arbejder endvidere med strukturelle sagsrelateret opgaver.

Mail: mg@martinfunch.dk

Direkte tlf.: 29 61 63 41

Stefan Wahlquist Petersen

Stefan er diplomingeniør - Byggeri og Infrastruktur med kvalifikationer indenfor VVS. Stefan arbejder med bygningsmodellering, simulering, kobling og dataudtag. Stefan besidder desuden viden indenfor dimensionering af bæredygtige løsninger for varmegiver, rumkøling og brugsvand.

Mail: swp@martinfunch.dk

Direkte tlf.: 29 89 97 96

Christoffer Koza Hansen

Christoffer er Cand. polyt i Bygningsdesign og har specialiseret sig indenfor bæredygtigt byggeri, energi, indeklima samt BIM. Christoffer har desuden erfaring med simulation af energi, dagslys og indeklima ved benyttelse af bl.a. REVIT.

Mail: ckh@martinfunch.dk

Direkte tlf.: 29 89 97 73

Daniel Vergara Voss

Daniel er diplomingeniør - Byggeri og Infrastruktur med kvalifikationer indenfor VVS/HVAC. Daniel arbejder med bygningsmodellering, simulering, kobling og dataudtag. Daniel besidder desuden viden indenfor dimensionering af bæredygtige løsninger for varmegiver, rumkøling og brugsvand.

Mail: dvv@martinfunch.dk

Direkte tlf.: 61 65 29 61

Hulkærgård

Firmaet har til huse på Hulkærgård i Hedehusene. Hulkærgård er en af de tre gårde, som tilsammen udgør Kallerupgårde som har oprindelse helt tilbage til slutningen af 1600 - tallet.

MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører ApS             Kallerupgade 6, 2640 Hedehusene             Telefon 22 14 50 02             mail@martinfunch.dk            CVR 38 45 40 21