top of page

Frederiksborg Slot

Projekt:

Ny fjernvarmeledning

Beliggenhed:

Hillerød, Danmark

Bygherre:

SLKS - Slots- og Kulturstyrelsen

År:

2018 og 2022

Samarbejdspartnere:

Slots- og Kulturstyrelsen

Rolle og ydelse: 

Forundersøgelser / gennemgang af tekniske installationer, udarbejdelse af byggeprogram, punktvis udbedring af brugsvandsledning i Kongefløjen, Prinsessefløjen og Kirkefløjen i 2018. I 2022 projektering af ny fjernvarmeledning.

Bygherre:

Bygherre:

bottom of page