top of page

Helligåndskirken

Projekt:

Nye vvs-installationer i kirken

København, Danmark

Beliggenhed:
Opført:

1400-1450

Helligåndskirken

Bygherre:
År:

2022 -

Samarbejdspartnere:
Rolle og ydelse:

Rønnow Arkitekter A/S som underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S

Projektering af vvs- installationer i forbindelse med udskiftning af terrændæk. Med udgangspunkt i Kirkeministeriets varmecirkulære har vi faciliteret logning samt overvågning af kirkes klima før opstart af projekt, under udførelsen og et år efter endt arbejde.

bottom of page