top of page

Sorø Klosterkirke

Projekt:

Restaurering af kirken herunder projektering af nye vvs-installationer

Sorø, Danmark

Beliggenhed:
Opført:

1161 - 1201

Sorø Stift

Bygherre:
År:

2017 - 2021

Samarbejdspartnere:
Rolle og ydelse:

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS i samarbejde med Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Klosterkirken er opført i sidste del af 1100- tallet og er en af de største middelalderkirker i Danmark. Kirken er privat ejet af Stiftelsen Sorø Akademi og restaureringen er lykkedes på baggrund af en privat donation, A.P. Møller Fonden samt Augustinus Fonden.
I årene 2019 til 2021 gennemgik Sorø Klosterkirke en gennemgribende restaurering såvel af det indvendig kirkerum som udvendig. Restaureringen omfattede alle fag herunder nye VVS- installationer.

VVS-projektet omfattede varmeanlæg, afløbsinstallationer samt fugtanalyse. Desuden faciliterede MF Rådgivende konstant klimaovervågning af kirkens indeklima i forbindelse med de fugt- og temperaturfølsomme arbejder med kalkning og restaurering af kalkmalerierne udført af Nordisk Konservering.
Projektering og dimensionering af ny forsyning til sprinkleranlæg i tårnet. Projektering og udførsel af installationer i nyt rengøringsrum, brudeværelse og toiletter i forbindelse med etablering af nyt indgangsparti.
Ved projekteringen af det nye varmeanlæg var fokus blandt andet på at udskifte det eksisterende varmeanlæg og asbestholdig rørisolering i respekt for kirkens indretning samt gulvbelægning herunder nedfældede gravsten i kirkens gulv. Brug af termografi var et gavnligt værktøj i forbindelse med identifikation af varmerør under kirkens gulve.
Projektet blev udført i et velfungerende og smidigt samarbejde med totalrådgiver Bertelsen & Scheving og respektive underrådgivere samt vha. en konstruktiv dialog med bygherre og myndigheder, herunder høringspart Nationalmuseet. Dette for at sikre bevarelsen af de værdifulde historiske og kulturelle elementer Sorø Klosterkirke besidder.

bottom of page