top of page

Arbejdermuseet

København, Danmark

Beliggenhed:
Oprindelig arkitekt:

-

1879

Opført:
Bygherre:

Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv

År:

2019 - 2022

Samarbejdspartnere:

Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S

Rolle og ydelse:

Arbejdermuseet blev bygget af arbejderne selv på deres ugentlige fridag og blev indviet i 1879 og fredet i 1983. Huset er ikke et stilrent, helstøbt værk, men et levende hus med adskillige udvidelser, ombygninger og udsmykninger der er tilføjet gennem tiden.
MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører har gennem en årrække ydet teknisk bistand til Arbejdermuseet. I 2017 overgik museet fra at blive forsynet med damp til at skulle forsynes med fjernvarme. Denne omkonvertering bistod firmaet med.

I 2021 stod Arbejdermuseet overfor en gennemgribende restaurering af vindfang og foyer, hovedtrappen fra stueetagen til 2. sal, Festsalen, Stauningsalen (1. sal) og Piosalen (2.sal).
Som Ingeniørteam har vi haft en væsentlig rolle med at afdække behovet i forhold til museets funktion som museum og samlingssted for politiske, faglige og sociale aktiviteter.
Blandt andet var der i festsalen brug for en retænkning af de tekniske installationer herunder optimering af indeklimaet i udstillingskælderen, hvor et ældre eksisterende anlæg ikke formåede at opretholde et tilfredsstillende fugtniveau jf. udlånsbetingelserne fra SLKS vedr. lån af kulturarvsgenstande. Den nye løsning inkluderede udskiftning af ventilationsanlægget samt tilpasning af køleanlæg for bedre klimastyring og samtidigt frigive plads i gårdrummet til benyttelse af udstilling.

Teknikydelsen på dette projekt var ligeledes omfattende, startende fra analysering af bygningen til komplet gennemgang/registrering af eksisterende konstruktioner, el-, brugsvand-, varme-, afløbs- samt ventilationsinstallationer. Med udgangspunkt i disse registreringer blev der projekteret nye og tidssvarende installationer som lever op til nutidens brug af bygningen. Særligt for dette projekt var vigtigheden af at projekteringen af installationerne blev udført med respekt for de eksisterende historiske forhold og bygningens oprindelige kvaliteter.

bottom of page