top of page

CBS - Student & Innovation House

Frederiksberg, Danmark

Beliggenhed:
Oprindelig arkitekt:

Hack Kampmann

1919

Opført:
Bygherre:

CBS - Student and Innovation House

År:

2017 - 2020

Samarbejdspartnere:

Bertelsen & Scheving arkitekter ApS i samarbejde med Gert Carstensen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S

Rolle og ydelse:

Byggesagen omfattede en gennemgribende renovering, totalistandsættelse samt transformation af den 3.200 m2 gamle politistation på Frederiksberg opført i 1918-19, oprindelig tegnet af arkitekt Hack Kampmann, til et nyt Student & Innovation House for CBS.
Et særligt fint arkitektonisk træk ved bygningen er den brede fordelingsgang på alle etager. Den førte oprindeligt ind til en masse små rum, hvor der var plads til to politifolk og en arrestant. Denne rumfordeling ønskedes at blive ændret til større rum med plads til flere mennesker og muligheder. Der er blevet revet rigtigt mange vægge ned, men den brede gang blev bevaret og der blev skabt plads til, at den kunne indrettes med faste møbler.

Som Ingeniørteam har vi haft en væsentlig rolle med at afdække behovet i forhold til bygningens fremtidige funktion som Student and Innovation House for en stor mængde studerende og deres behov. Der var et tæt samarbejde med de studerendes for at imødekomme deres drømme og samtidig tænke lavpraktisk i forhold til flugtveje, brandsikring, ventilation og hvad etageadskillelserne egentlig kunne bære, samt hvad visionerne egentlig krævede af kvadratmeter, bærende konstruktioner osv.
Teknik-ydelsen på dette projekt var ligeledes omfattende, startende fra analysering af bygningen til komplet gennemgang/registrering af eksisterende konstruktioner, el-, vand-, varme-, kloak- samt ventilationsinstallationer. Med udgangspunkt i disse registreringer blev eksisterende konstruktioner tilpasset og ombygget, der blev projekteret nye og tidssvarende installationer som lever op til nutidens brug af bygningen. Særligt for dette projekt var vigtigheden af at projekteringen af konstruktionerne samt installationerne blev udført med respekt for de eksisterende historiske forhold og bygningens oprindelige kvaliteter. Samarbejdet mellem Martin Funch Rådgivende og Jørgen Nielsen Rådgivende går mange år tilbage og dette var en stor kvalitet i samarbejdet om projektet.
Martin Funch var desuden tovholder på Commissionings-processen i samarbejde med bygherre og projektets samarbejdsparter. Projektet blev indstillet til Renoverprisen 2021.

bottom of page