top of page

KFUM

København, Danmark

Beliggenhed:
Oprindelig arkitekt:

-

1920

Opført:
Bygherre:

KFUM og KFUK Danmark

År:

2018 - 2021

Samarbejdspartnere:

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS

Rolle og ydelse:

KFUM/KFUK’s Hovedforening i Skinnergade huser administrationen samt Kafeen, som tilbyder børn og unge diverse aktiviteter. Renoveringen omfattede totalrenovering af Kafeen samt tilhørende gårdrum.
MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører ApS’s ydelser inkluderede teknisk rådgivning i hele projekteringsfasen samt udførselsfasen.
Opgaven omfattede gennemgang udført med henblik på afklaring af de eksisterende tekniske forhold, samt en omfangsbestemmelse af de nødvendige arbejder ved nyindretning af kælderlokalet og indgangsparti. Projektering af nyt ventilationsanlæg til scenerum, tekniske installationer til bar og køkken, eksisterende gulvvarmeanlæg tilpasset til ny indretning, affaldshåndtering og tilhørende dialog med Københavns Kommune, skybrudssikring af nyt gårdrum, tilpasning af eksisterende afløbsinstallationer og kloak til ny indretning, sikring mod indtrængning af vand via facader ved etablering af omfangsdræn.

bottom of page