top of page

Rudersdal Rådhus

Holte, Danmark

Beliggenhed:
Oprindelig arkitekt:

Arne Jacobsen og Flemming Lassen

1939-1942 og 1963

Opført:
Bygherre:

Rudersdal Kommune

År:

2017 - 2019

Samarbejdspartnere:

Varmings Tegnestue ApS

Rolle og ydelse:

Rådhusets vvs-installationer var udtjent og stod til udskiftning. De oprindelige principper for ventilation og installationer skulle genskabes gennem reetablering og udbygning samtidig med at de nutidige krav til energieffektivitet, indeklima og el/IT forsyning på en nutidig arbejdsplads blev opfyldt.
Vores rolle omhandlede registrering, projektering, projektopfølgning samt fagtilsyn.
Dette blev udført i et velfungerende og smidigt samarbejde med totalrådgiver og respektive underrådgivere samt vha. en konstruktiv dialog med bygherren. Dette for at sikre bevarelsen af de værdifulde historiske og kulturelle elementer rådhuset besidder.

Varighed og udførelse
MARTIN FUNCH Rådgivende kom på sagen under hovedprojektforløbet (etape 01) i 2017 og blev i den forbindelse også hyret til diverse sideløbende projekter på rådhuset, herunder udskiftning af brugsvand i personalets badfaciliteter, ventilation gennem taget i forbindelse med udskiftning af taget samt projekteringen af ventilationen i Borgerservice. Istandsættelse af rådhuset er opdelt i 3 etaper, etape 2 og 3 realiseres når de resterende midler findes.

bottom of page