top of page

Raadvadcenteret

Projekt:

Bygningssyn samt vedligeholdelsesplan

Beliggenhed:

Kongens Lyngby, Danmark

Oprindelig arkitekt:

-

Opført: 

-

Bygherre: 

Raadvadcentret

År:

2022

Samarbejdspartnere:

Fogh & Følner Arkitekter A/S

Rolle og ydelse:

Raadvad blev omfattende istandsat i 1980’erne af arkitekten Gehrdt Bornebusch. Siden da er der indlagt fjernvarme i De Nye Huse, men ellers har bygningerne stort set kun undergået ad-hoc vedligeholdelsesarbejder under Naturstyrelsens ejerskab. Derfor er der efterhånden oparbejdet et vist vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, ligesom de tekniske installationer flere steder er nedslidte og uøkonomiske i drift.
Der er tale om meget forskellige bygninger, hvoraf de ældste er opført i sidste halvdel af 1700-tallet, mens de yngste er opført i 1917-18. Forskellene afsløres både i bygningernes udseende og i deres byggeteknik. De ældre bygninger har bindingsværk eller massive pudsede mure, opført i kalkmørtler, mens de nyere huse står i blank gul mur, opmuret i cementholdig bastardmørtel.
Det var derfor vigtigt, at bygningsgennemgangen og vedligeholdelsesplanen tog udgangspunkt i de individuelle bygningers for-skelligheder, frem for at lægge en fælles strategi for alle bygningerne.
Opgaven blev løst ved at der blev gennemført et bygningssyn af alle husene på stedet hvor der, bygningsdel for bygningsdel, registreret behov for genopretning samt fremadrettet vedligeholdelsesbehov.
Projektet blev udført i et velfungerende og smidigt samarbejde og konstruktiv dialog med Bygherre og de respektive rådgivere.

bottom of page