top of page

Rådgivning 

Terapi
Engineering Tools

Vi tilbyder rådgivning i alle byggeriets faser. Vi besidder en bred erfaring med restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering samt ombygning er vores speciale og bygherrerådgivning sikre, at bygherres interesser varetages gennem hele projektet. Vi forstår kompleksiteten mellem bevaring, fredning og bygningens funktion og sammen med vores samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger og søger det bedste kompromis.

Vi yder bistand samt totalløsninger indenfor energi, indeklima og installationer i og omkring bygninger også i forbindelse med nybyggeri. 

Rentable investeringer er investeringer i energirenovering, hvor nettonutidsværdien af de fremtidige besparelser er større end investeringen. Beregning af U-værdi, varmetabsberegning er ligeledes elementer som danner grundlag for vurdering af mulige investeringer af den pågældende bygning.

bottom of page