top of page

VVS, Afvanding & Kloakering

DÆKSEL2_edited.png
Vand, der strømmer ud af røret

Vi tilbyder rådgivning omkring tekniske installationer vand, varme, ventilation, afvandning, kloakering mm. Martin Funch Rådgivende Ingeniører har massiv erfaring med projektering af VVS-anlæg i boliger, erhvervsbyggeri, Institutioner, kirker samt slotte/godser.

Nedenstående findes uddybning af de ydelser vi blandt andet har erfaringer med.

Ydelse

VVS - Særinstallationer

 • Behandlet vand

 • Inært gasser - Brandsikring

 • Gasser - Luftarter

 • Køleforsyning , Fjernkøl

 • Køleanlæg

 • Jordvarmeanlæg

 • Skrinkling, traditionel

 • Sprinkling, vandtåge

 • Varmepumper, L/V, L/L

Afvandning & Kloakering

 •  Planlægning af afvandnings - og kloakanlæg

 •  Byggemodninger og tilslutningstilladelser

 •  Afvandings - og kloakanlæg til byggeri

 • Klimatilpasninger og LAR- anlæg

 • Ledningsrenoveringer og no-dig metoder

 • Hydraulisk modellering

 • Udbud og kontrahering

 • Byggeledelse og fagtilsyn

VVS - Grundinstallationer

 • Afløb i bygning

 • Køleinstallationer

 • Vandinstallationer Kloak

 • LAR - Løsning

 • Skybrudssikring

bottom of page