top of page

Rentabilitets- & U-Værdiberegning

VINDUE.JPG
Abacus

Rentable investeringer er investeringer i energirenoveringer, hvor nettonutidsværdien af de fremtidige besparelser er større end investeringen. Beregning af U-værdi, varmetabsberegning er ligeledes elementer som danner grundlag for vurdering af mulige investeringer af den pågældende bygning.

Ydelse

  • Forundersøgelser

  • Rentabiliteteberegning

  • Udarbejdelse af tilbud

bottom of page