top of page

LCA - Livscyklusvurdering

Beregninger af byggeriets miljøprofil og ressourceforbrug, giver et billede af byggeriets potentielle miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Kravene til CO2 udledning pr. m2 skærpes og fra 2023 skal alle nye bygninger over 1.000 m2 kunne dokumentere at de max. udleder 12 kg CO2 pr. m2 pr. år. 

Vi tilbyder en LCA - beregning, denne beregning viser således, hvor det kan være en god idé at søge alternative løsninger for at bygge så bæredygtigt som muligt. Vi er desuden i tæt dialog med leverandører af bæredygtige løsninger.

bottom of page