top of page

Klimalogning

Saltskader3.jpeg
Saltskader1 2.jpeg

Vi tilbyder identificering af fugtproblemer i bygninger, både de der stammer fra selve bygningen og fra menneskelig aktivitet. Sammenhængen mellem temperatur og fugt i og omkring en bygning kan have store konsekvenser for selve bygningsmassens tilstand. Vi tilbyder blandt andet fugtundersøgelser og målinger i bygninger med ikke destruktive kapacitet eller resistive fugtmålere. Målingerne bruges  til at opdage fugtdannelser og dermed imødekomme samt undgå større skader eller kommende fugtskader i forkøbet, inden de udvikler sig. 

Med udgangspunkt i Kirkeministeriets varmecirkulære tilbyder vi logning samt overvågning af den pågældende kirkes klima før opstart af projekt, under udførelsen og et år efter endt arbejde. Dette princip benyttes desuden på mange andre af vores fredningssager hvor bygningens sundhed skal sikres.

Ydelser

Klima

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Fugtmåling med ikke destruktive kapacitet eller resistive fugtmålere

  • Måling af relativ og absolut luftfugtighed og temperatur

  • Termografiske undersøgelser med infrarødt udstyr

  • Sporing af kuldebroer som kan medføre træk

  • Ideer til reduktion af varmeforbruget

  • Sammenhæng mellem fugt og temperatur

  • Vurdering

  • Afhjælpning vha. fugtspærre, efterisolering, udsugningsventilatorer og åbne vinduer

Klimalogning

  • Indhentning og administration af klimadata, fremsendelse af data og dokumentation

bottom of page